Splošni pogoji poslovanja

Pred sodelovanjem z našim poročnim salonom priporočamo, da si natančno preberete naše splošne pogoje poslovanja preko spletne trgovine in v fizičnem poročnem salonu. 

Izposoja poročne obleke

Ti Splošni pogoji poslovanja so pravno obvezujoči za potrošnika in poročni salon. 

Ob rezervaciji poročne obleke boste prejeli kratek dokument, kjer bodo specificirani naslednji elementi posla:

 1. Datum vaše poroke.
 2. Poročna obleka, za katero velja razervacija.
 3. Znesek in način plačila akontacije.
 4. Odobreni popusti.
 5. Posebni dogovori (prilagoditve obleke, spremstvo na poročni dan in vse ostalo, kar se dogovorimo)
 6. Datum in način prevzema poročne obleke pred poroko.
 7. Datum in način vračila poročne obleke v salon.
 8. Seznanitev in potrditev teh Splošnih pogojev poslovanja, ki ne bodo posebej navedeni v pogodbi, saj jih imate vedno na voljo na tej spletni strani. V kolikor so kdaj pogoji nedostopni tukaj, vam jih bomo posredovali na poziv po e-pošti v roku 8 ur po zahtevi.

Rezervacija poročne obleke za vaš datum je veljavna z dnem plačila akontacije rezervacije v višinah, kot si sledijo:

 1. Poročne obleke v cenovnem rangu do 500 €: najmanj 50 %
 2. Poročne obleke v cenovnem rangu nad 500 €: Najmanj 30 %

V primeru vnaprejšnjega plačila v celoti vam podarimo podvezico po izbiri iz zaloge. Podvezico morate obvezno prevzeti na dan plačila. Po tem dnevu prejem brezplačne podvezice ni več veljave, razen v primeru izrecnega dogovora.

Možnosti vračila akontacije po izvedenem plačilu akontacije ali celotne kupnine:

Ali je vračilo akontacije ali kupnine možno, je odvisno od razloga za prekinitev pogodbe in od časa, v katerem rezervacijo odpoveste.

Razlogi na strani neveste:

V kolikor si iz kateregakoli razloga enostavno premislite in želite prekiniti sklenjeno pogodbo, so vaše možnosti vezane na čas, v katerem odpoveste rezervacijo.

 1. V primeru odpovedi rezervacije v 10 delovnih dneh od sklenitve pogodbe, se vam povrne celotna akontacija, zmanjšana za morebitne nastale stroške (npr. prej neplačano pomerjanje, provizije banke, prilagoditve obleke, …).
 2. V primeru odpovedi rezervacije v 11-30 delovnih dni od sklenitve pogodbe, se vam povrne 90 % vplačane akontacije, zmanjšane za morebitne nastale stroške.
 3. V primeru odpovedi v 1-3 mesece po sklenitvi pogodbe, se vam povrne 75 % akontacije, zmanjšane za morebitne nastale stroške.
 4. V primeru odpovedi v 3-6 mesecev po sklenitvi pogodbe, se vam povrne 50 % akontacije, zmanjšane za morebitne nastale stroške. 
 5. V primeru odpovedi v 6-9 mesecih po sklenitvi pogodbe, se vam povrne 30 % akontacije, zmanjšane za morebitne nastale stroške.
 6. V primeru kasnejše odpovedi se akontacija ne povrne.
 7. V primeru odpovedi v obdobju 3 tednov ali manj do datuma vaše poroke, ne glede na čas, ki je pretekel od sklenitve pogodbe, se akontacija ne povrne v nobenem primeru.
 8. V primeru višje sile, ki povzroči odpoved poroke in nanjo dokazljivo niste imeli vpliva (smrt v družini, zdravje ali poškodba enega ali obeh mladoporočencev, koronavirus in podobni dogodki), se akontacija zadrži vsaj 12 mesecev od nastanka dogodka in se v primeru, da se poroka ne izvede, akontacija v celoti povrne (npr. smrt v družini, zaradi katere odpoveste, koronavirus, …), zmanjšana za morebitne nastale stroške. V primeru, ko se poroka kasneje izvede, vi pa vseeno želite prekiniti pogodbo, se vračilo obračuna po lestvici v prejšnjem odstavku.

 

Razlogi na strani poročnega salona:

Z oblekami v salonu delamo sila skrbno, vendar moramo vseeno vzeti v obzir naravne nesreče, vlome in podobne dogodke, na katere nimamo vpliva. V primeru, da do tega pride, vas bomo o tem obvestili. Če bo časa še dovolj za dobavo nove identične poročne obleke, jo bomo dobavili za vas in izposojo izvedli kot dogovorjeno. V kolikor dobava identične poročne obleke več ni mogoča, vam bomo najprej omogočili izbiro katerekoli druge poročne obleke za isto ceno, kot ste jo sprejeli ob rezervaciji prve obleke. Če popolne poročne obleke med našimi oblekami zase ne najdete, vam bomo povrnili celotno akontacijo, zmanjšano za stroške vašega pomerjanja v višini 20 €. V primeru višje sile niste upravičeni do kakršnekoli odškodnine.

V primeru poškodovanja poročne obleke zaradi malomarnega ravnanja s poročno obleko v poročnem salonu, vam pripada vračilo celotne akontacije ali kupnine. Takšnih primerov seveda ne pričakujemo, ZvPot pa veli, da to mora biti navedeno v teh pogojih.

V primeru odpovedi rezervacije iz razlogov na strani kupca, v času od 1-3 mesece pred poroko, se nevesti povrne 50 % akontacije. V primeru odpovedi rezervacije iz razlogov na strani kupca, prej kot 3 mesece pred poroko, se povrne celotna akontacija. V primeru odpovedi rezervacije s strani prodajalca, se povrne celotna akontacija. 

Nevesta se z izposojo zaveže, da bo s poročno obleko ravnala kot s svojo lastno. Na vsak način bo obleko poskušala vrniti v brezhibnem stanju. Za nepopravljivo škodo nevesta finančno odgovarja največ do višine cene odkupa dotične poročne obleke. Višina škode se ugotavlja na podlagi dejanskih stroškov za povrnitev poročne obleke v prvotno stanje. V kolikor le-ta ni mogoča, je cena odkupa poročne obleke avtomatsko skupna cena za nevesto. 

Cena izposoje vključuje:

 1. Izposojo na dan vaše poroke.
 2. Profesionalno kemično čiščenje pred poroko in po njej.
 3. Osnovna prilagoditev višine poročne obleke in manjši popravki širine (v primeru večjih odstopanj v velikost se ta storitev obračuna ločeno).
 4. Spremstvo na poročni dan, kjer vas na vaši lokaciji uredimo od glave do peta za primere, ko ima obleka na hrbtnem delu korzet z vrvico za zavezovanje. V zameno želimo le vsaj 1 fotografijo, ki jo lahko objavimo na spletni strani in na naših socialnih omrežjih ter kakšno pozitivno mnenje. 

Cena izposoje ne vključuje nobenih vizualnih popravkov obleke, ki si jih zaželite. Vse pa lahko proti plačilu seveda izvedemo za vas.

Rezervacija izposoje poročne obleke je možna od septembra naprej za poroke, ki se izvedejo v prvi polovici leta (do 30.6.). Za poroke, ki so planirane kasneje sta 2 možnosti:

 1. Rezervacija se z vplačilom akontacije potrdi šele najprej Januarja,
 2. Rezervacija je možna tudi kadarkoli prej, če izrecno dovolite, da se poročna obleka uporabi že pred vašo poroko.

Ob tem se v poročnem salonu zavežemo, da bomo vse neveste o rezervaciji dotične obleke obveščali, kar pomeni, da bodo z obleko toliko bolj skrbne, saj bodo vedele, da jo še nekdo čaka. O morebitni predhodni izposoji boste obveščeni tudi vi. Poskrbeli bomo tudi, da bo med obema porokama najmanj 90 dni razmaka. V takem primeru lahko tudi zagotovimo novo identično obleko, če bi se obleka pri prvi nevesti uničila.

Pri večkratni izposoji v sezoni se držimo tudi pravila, da nikoli ne oddamo poročne obleke najprej nižji in potem višji nevesti, da lahko vedno ustrezno uredimo dolžino poročne obleke.

Morebitne prilagoditve poročne obleke se izvedejo 2-3 tedne pred poroko. Za ta namen se cca. 3 tedne pred poroko izvede ponovno pomerjanje, kjer se natančno določijo morebitni popravki. Še pred prilagajanjem poročne obleke je potrebno poravnati celotno izposojnino poročne obleke.

Čiščenje poročne obleke se izvede 1-2 tedna pred poroko.

Prevzem poročne obleke v poročnem salonu je možen od srede naprej za poroko v soboto. 

Vračilo poročne obleke v salon je nujno najkasneje 3 delovne dni po poroki, saj je potrebno poročno obleko čim prej očistiti v kemični čistilnici. Za vsak dan zamude z vračilom se obračuna 10 € na dan.

Ob vračilu poročne obleke se le-ta natančno pregleda.

Poročni salon ima pravico v roku 7 dni od prevzema poročne obleke izstaviti račun za morebitne neodstranljive madeže.

Naše poročne obleke so običajno nošene do 3x pred končno odprodajo, kar je odvisno predvsem od višine nevest, ki so jo nosile in od stanja, v katerem se obleke vračajo. 

Vedno zagotovimo brezhibnost poročne obleke za vsako nevesto. Ko obleka ni več takšna kot prvi dan jo vključimo v naš program razprodaje poročnih oblek.

Datumska razporeditev izposoje poročnih oblek:

Osnovno pravilo pri izposoji poročnih oblek je, da je prva nevesta, ki obleko rezervira tudi prva, ki jo nosi. To pomeni, da, če ste v sezoni obleko rezervirali prvi, je nobena ne bo nosila pred vami.


V primeru, da je obleka že rezervirana za datum poroke pred vašim boste o tem transparentno seznanjeni. Z vsako nadaljnjo izposojo se tudi cena izposoje zniža. 

V primeru, da je poročna obleka že rezervirana, je to tudi navedeno v spletni trgovini na strani izdelka, skupaj z datumom, od katerega je obleka še na voljo.

Zaradi različnih postav nevest moramo upoštevati tudi potrebo po prilagoditvah poročnih oblek, pri čemer obstajajo določene omejitve:

 1. Poročnih oblek z vlečko ne moremo krajšati z vihanjem, ampak z rezanjem. Zato se v primeru krajšanja obleke med 12 in 20 cm, cena izposoje zviša za 15 %, saj se s tem načeloma zmanjša možnost nadaljnje izposoje. V primeru krajšanja za višino neveste 160 cm in manj, izposoja ni možna, možen je le nakup z 20 % popustom. Navedeno seveda ne velja za obleke brez vlečke, saj se takšne lahko krajšajo s podvihanjem in ni potrebno obleke rezati.
 2. Poročne obleke v izposoji lahko velikostno prilagajamo največ 2 številki navzdol in 1 številko navzgor. V drugačnih primerih je možen le nakup poročne obleke z 20 % popustom. 
 3. V primeru širjenja poročne obleke z vstavki na vsaki  strani v širini več kot 3 cm, se cena izposoje zviša za 15 %.
 4. V primeru krajšanja poročnih oblek s 5 plastmi in več, se cena izposoje zviša za 30 €.

Zgoraj navedeni omejitvi veljata za obleke, ki še niso bile izposojene več kot 2x.

Nakup poročne obleke

Vsebina sledi

Skladnost spletne trgovine z zakonom

Splošni pogoji spletne trgovine skorajporocena.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Splošni pogoji spletnega trgovanja se nanašajo na prodajo preko spletnih strani Spletne trgovine www.skorajporocena.si, (v nadaljevanju “trgovina” ali “skorajporocena.si”) katere lastnik je podjetje Skoraj poročena, Nataša Kukovič s.p., Prodaja poročnih oblek in dodatkov, Pohorska cesta 2, 2317 Oplotnica z matično številko 8612927000 in davčno številko 21965145.

Splošni pogoji trgovanja po spletu obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem izdelkov.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
– identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
– kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
– bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
– dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
– pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
– vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebuje davek, stroške prevoza in način plačila. Prav tako mora biti razviden tudi časovni rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe, pa tudi to, če in koliko stane kupca vračilo artikla,
– pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba skorajporocena.si ažurira in spreminja pogosto in hitro.

Cene

Spletna cena velja za nakup preko spleta v primeru 100 % plačila predračuna z nakazilom na TRR.

Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR). DDV ne vključujejo, ker nismo zavezani za DDV. 

Kljub trudu, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Slike in besedilo

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Naročilo se sklepa v slovenskem jeziku. Naročilo je shranjeno na strežniku spletne trgovine www.skorajporocena.si. Pretekla naročila si lahko kadarkoli ogledate na spletni strani z uporabniškim imenom in geslom, ki ste si ga izbrali pri registraciji na spletno strani. Pregled vašega naročila si lahko pogledate po registraciji oz. na povezavi, ki jo dobite v potrditvenem e-mailu. V kolikor spletna stran v času poskusa dostopa ne deluje

Pritožbe in spori

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Ponudnik ne odgovarja, če se izdelek ne ujema z izgledom izdelka na sliki. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Za morebitne napake pri opisih izdelkov ne odgovarjamo.

Ažurnost podatkov

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožbe lahko podate na e-naslov info@skorajporocena.si.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja.

Pomerjanje na domu

V urejanju

Spremstvo na poročni dan

V urejanju

Zadnja osvežitev splošnih pogojev: 3.10.2020